Lisemiz


 

 

NİÇİN MERSİN AMERİKAN KÜLTÜR LİSESİNİ SEÇMELİYİM?

“Öğrencilerimiz, ihtiyaçlarına yönelik belirlenen müfredat ve içerikler sayesinde üniversite sınavlarına hazır bir şekilde mezun olmaktadırlar.”

Lise eğitimi alan tüm öğrencilerin temel amacı bir üst eğitim kurumuna yerleşip gelecekte iyi bir meslek sahibi olmak ve kariyer yapmaktır. Okulumuzda uyguladığımız gerek eğitim modelimiz gerek kişiye özel akademik kur programlarımız gerekse bilimsel ve teknolojik alt yapımızla öğrencilerimiz harici hiçbir eğitim kurumuna ve özel derse ihtiyaç duymamakta ve hedefledikleri üniversitelere yerleşmektedirler.

Mersin Amerikan Kültür Koleji olarak öğrenmeyi öğrenme ve tam öğrenme modelimizle öğrencilerimizi yetenek ve eğilimleri doğrultusunda üniversiteye ve hayata hazırlıyoruz.

Kısacası

ÜNİVERSİTE SINAVLARINA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

“Dershane ve okul eğitimini birleştirip özel ders ihtiyacına son verdik.”

Okulumuzda ölçme değerlendirme birimi, rehber öğretmenler, eğitim koçlarımız ve sınavlara hazırlık sınıflarında derslere giren öğretmenlerden oluşan “SINAV HAZIRLIK KOMİSYONU” nca sınavlara hazırlık sürecimiz planlanıp yıllık faaliyet takvimimiz oluşturulmuş, hazırlık çalışmalarında kullanılacak destek materyaller, uygulanacak farklı yayınlara ait deneme sınavları belirlenmiştir.

Sınav hazırlık süreci içerisinde olan öğrencilerimizin başarıları “Sınav Hazırlık Komisyonu”muzca bireysel olarak irdelenmekte, öğrencilerimizin eksik olduğu konular, alanında uzman branş öğretmenleriyle yapılan bireysel çalışmalarla giderilmektedir. Bu şekilde öğrencilerimizin geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesi, geleceğe güvenle bakması, özgüven kazanması, kendini gerçekleştirmesi, etkili ve verimli ders çalışma disiplini kazanması sağlanmaktadır.

GELECEK PLANLAMA ÇALIŞMALARI

Mersin Evrensel Kültür Okullarınde öğrencilerimizin eğilimleri ve yetenekleri belirlenmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin kendilerine uygun en doğru seçimi yapmaları ve hedeflerini belirlemeleri sağlanır.

            Alanında uzman, kariyer planlama ekibimizle öğrencilerimizin birlikte yaptığı bu çalışmalar öğrencilerimizi hem üniversiteye hem de iş yaşamına hazırlamaktadır.

*Yurt İçi Üniversite Tercihi

*Yurt Dışı Üniversite Tercihi

*Kariyer Planlama

*Kişisel Farkındalık Çalışmaları

*Girişimcilik ve İnisiyatif Kullanma

TAMAMLAMA VE ETÜT ÇALIŞMALARIMIZ

Mersin Evrensel Kültür Okullarınde öğrencilerimizin eksik oldukları konuları gidermek ve öğrenilen konuları da pekiştirmek için tamamlama ve etüt çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsam doğrultusunda her öğrencimize akademik anlamda eksiklerini giderebilmesi için “Kişisel Çalışma Planları” sunulmaktadır.

MERSİN AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ LİSESİ

9 VE 10. SINIFLARIMIZ

Okulumuzda hafta içi her gün ders bitiminden sonra branş öğretmenlerimizin, eğitim koçlarımızın, ölçme ve değerlendirme birimimizin tespit ettiği ya da öğrencilerimizin kavramakta güçlük çektiği konularda “Kişiye Özel Akademik Kur Sistemi” ne bağlı olarak öğrencilerimizle bir saat birebir çalışmalarımız yapılmaktadır.

Cumartesi günleri yabancı öğretmenlerin de bulunduğu İngilizce öğretmenlerimizden oluşan seçkin kadromuzla öğrencilerimiz, bireysel ve grup olarak dil eğitiminde olmazsa olmaz dört temel becerinin kazanılmasına yönelik (dinleme, konuşma, yazma, okuma) çalışmalar yapmaktadırlar.

Öğrencilerimiz, cumartesi günleri diğer tüm dersler için olmak üzere eksik olduğu, kavramakta güçlük çektiği konularda branş öğretmenlerimizle birebir konu tamamlama ve pekiştirme çalışmaları yapmaktadırlar.

11. SINIFLARIMIZ

Eğitim öğretim süreci içerisinde 11. sınıf konularının yanı sıra YGS hazırlık konuları tamamlanmaktadır.

Öğrencilerimiz, cumartesi günleri de okula gelmektedirler. Bu süreç içerisinde YGS çalışmalarına ve konu eksikliklerini tamamlamaya yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Her hafta farklı bir yayınevine ait YGS denemesi yapılmaktadır. Yapılan bu deneme sınavlarının sonuçları “Sınav Hazırlama Komisyonu”nca değerlendirilmekte, her öğrencimize özel çalışma ve etüt programları hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimize verdiğimiz YGS konu anlatım kitapları, soru bankaları, yaprak testler ve deneme sınavlarından harici ücret alınmamaktadır.

12. SINIFLARIMIZ

“Mersin Amerikan Kültür Kolejinde okul, dershane ve özel ders tek çatı altında toplanmıştır.”

Mersin'de hala devam eden iki dershanemiz ve 15 yıllık dershane deneyimimizle okulumuzda 12. sınıf ders konularının yanı sıra YGS ve LYS konularını tamamlamaktayız.

Derslerimiz 18 Ağustos'ta  başlamaktadır. Okul döneminde ise öğrencilerimiz haftanın altı günü okula gelmektedir.

Öğrencilerimiz, cumartesi günleri de okulumuza tam gün devam etmektedirler.

Öğrencilerimize haftada iki kez farklı yayınlara ait deneme sınavları uygulanmaktadır. Yapılan bu deneme sınavlarıyla öğrencilerimizin farklı soru tiplerini görmesi ve konuları pekiştirip pratiğe dökmesi sağlanır. Ayrıca sınav sonuçları “Sınav Hazırlama Komisyonu”nca değerlendirilmekte her öğrencimize özel çalışma ve etüt programları hazırlanmaktadır.

 Öğrencilerimize verdiğimiz YGS/LYS konu anlatım kitapları, soru bankaları, yaprak testler ve deneme sınavlarından harici ücret alınmamaktadır.


© Copyright 2014-2015 Evrensel Kültür Okulları
All Rights Reserved. DISCLAIMER | COPYRIGHT INFRINGEMENT