Anaokulu


MERSİN AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ KIDS

Size ve ailenize, “Mersin Amerikan Kültür Koleji Kids”e hoş geldiniz demek istiyor, birlikte mutlu ve başarılı bir yıl geçirmeyi diliyoruz.

Anaokulu yılları, çocukların diğer yaşlara göre en hızlı şekilde geliştikleri ve öğrendikleri zamandır. Bu nedenle Amerikan Kültür Koleji Kids programımız, yüksek kalite standartlarında düzenlenmiştir. Programımız; müzik, sanat, spor, bilim, drama gibi birçok farklı etkinliklerle çocuklarımızın sosyal, duygusal, fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmeyi, onların bağımsız bireyler ama grup içerisinde de işbirlikçi olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Bunu yaparken

Ø  İngilizce ve Türkçe dil gelişimini sağlıyoruz.

Ø  Farklı etkinliklerle bireysel ve grup iletişimini geliştiriyoruz.

Ø  Özgüven kazandırıyoruz.

Ø  Keşfetme, icat etme, yaratma fırsatları sunuyoruz.

Ø  Küçük ve büyük kas gelişimini ilerletiyoruz.

Ø  Kendisine ve başkalarına saygılı olmayı öğretiyoruz.

Ø  Öğrenmenin keyfine vardırarak dikkat seviyelerini yükseltiyoruz.

 

İKİ DİLLİ VE İKİ ÖĞRETMENLİ YABANCI DİL PROGRAMI

“14 kişiyi geçmeyecek sınıflarımızda gün boyu, çocuk gelişimi öğretmeniyle birlikte İngilizce öğretmenimiz de bulunacaktır.”

İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içinde bir dil olarak öğrenen öğrenciler, sınıfta aynı anda bulunan sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni ile doğal süreç içinde yabancı dili bir iletişim aracı olarak kullanmakta ve akademik gelişimini çift öğretmenle çift dilli olarak geliştirmektedir. Öğrencilerin erken yaşlarda İngilizce dil becerilerini doğal öğrenme ortamlarında geliştirmeyi hedefleyen bu program ile öğrencilerde dile ek olarak sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel kazanımlar elde edilmektedir. Kültürel çeşitliliğin okul içinde yaşatılması ve çocukların bu zenginliğe sahip olmaları, İngilizce eğitimi ve öğretiminin başarısında önemli bir etkendir.

İngilizce öğretmeni sınıfın hem yabancı dil öğretmeni hem de eğitim koçudur.

DEĞERLER EĞİTİMİ

“Amerikan Kültür Kids”te erken yaşlarda kazandırılmaya başlanan değerler eğitimi, öğrencinin yaşam boyu sahip olacağı tutum ve becerilerin temelini oluşturur. Her yaş grubunun yıl boyunca planlayıp sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilerde çevreye ve canlılara karşı duyarlılık, empati, değer bilme gibi tutumların pekişmesini hedefler.

 

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, bilgisayar, konulara bağlı yaratıcı drama, jimnastik gibi etkinlikler program dâhilinde olup öğrencilerimizin sosyal gelişimleri, eğitim öğretim amaçlı geziler, özel günler ve haftalar, ulusal ve uluslararası bayram kutlamaları ile desteklenir.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Öğrencilerin akademik, fiziksel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak sağlıklı gelişiminin sağlanabilmesi için aşağıdaki çalışmalar hedeflenir.

-Öğrencilerimizin eğitim ortamından yeterince yararlanabilmesi,

-Kendilerini tanıması ve geliştirmesi,

-Karar verme ve problem çözme becerilerini kazanabilmesi sağlanır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Öğrencilerde ulaşılması hedeflenen bilgi, beceri, gelişim ve davranışların süreç içinde izlenmesi ve sonuçlarının çeşitli araçlar ve değerlendirme yöntemleri ile ölçülmesine dayanmaktadır. “Amerikan Kültür Kids”te öğrencinin kendi özelliklerini tanıması, gelişmiş ve gelişmesi gereken özelliklerinin farkına varması amacı ile öz değerlendirme yapılması temeline dayanır.

GELİŞİM RAPORLARI

Her dönem sonunda verilen “Gelişim Raporları” öğrencinin farklı alanlardaki gelişim özelliklerinin paylaşıldığı bir değerlendirme aracıdır. Öğretmenler, öğrencinin gelişimi ile ilgili gözlem ve yorumlarını farklı alanlarda yazılı metin ve derecelendirme ölçekleri ile raporda belirtirler.

PORTFOLYO DOSYALARI

Öğrencilerin dönem boyu yaptıkları çalışmalarından seçilen örneklerden oluşan “Portfolyo Dosyaları” yılda iki kez sunum yapılarak veli ile paylaşılır. Sunumun amacı öğrencinin öz değerlendirme, bilgilerini analiz etme ve sunum becerilerini geliştirmektir.

VELİ ÖĞRETMEN PAYLAŞIM GÜNLERİ

Anaokulumuzda veli-öğretmen paylaşımı yılda iki kez yapılır.1.dönem ve 2.dönem sonlarında verdiğimiz gelişim raporlarının sonuçları velilerle paylaşılır. Bu görüşmelerle öğrencilerimizin gelişiminin düzenli ve sürekli takip edilmesi hedeflenmektedir. Gerek duyulduğunda veli-öğretmen görüşmeleri randevu alınarak yapılır.

VELİ ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ

Veliler, eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez bir öğesidir. Okul ve ailenin ortak dil kullanmaları, ortak tutum içinde olmaları eğitimin verimini arttırır. Bu amaçla velilerimizin okulda yapılan etkinlikleri, gezileri ve duyuruları takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan bültenler ve duyurular, e-posta aracılığı ile her hafta cuma günü kendilerine ulaştırılır. Bu bilgilendirmelerin takip edilmesi, iletişimimizi sağlıklı yürütebilmemiz açısından önemlidir.

Öğretmenler ile gün içinde iletişim kurmak isteyen velilerimiz, okul yönetimine not bırakabilirler. Ayrıca günlük bilgilendirmeler de ‘İletişim Defteri’ aracılığı ile yürütülür. Bu sistem ile çocuğunuzu ilgilendiren önemli bilgiler okuldan eve ulaşacaktır.

  


© Copyright 2014-2015 Evrensel Kültür Okulları
All Rights Reserved. DISCLAIMER | COPYRIGHT INFRINGEMENT