İlkokul


 

MERSİN AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ

İLKOKUL (deneme işçöği'asdas" asdasd )

 “Her birey eşsiz ve tektir. Bu nedenle öğrenme parmak izi ya da göz yapısı kadar kişiye özgüdür.”

Okulumuzda uygulanan kişiye özel bireyselleştirilmiş eğitim programımıza bağlı olarak ilkokul öğrencilerimizin öğrenme biçimleri, en etkili şekilde alanında uzman rehber öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenlerimiz ve eğitim koçlarımız tarafından planlanmaktadır. Bu şekilde öğrencilerimizi, hem akademik anlamda hem de sosyal anlamda hayata hazırlamaktayız.

 ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİYORUZ

Mersin Amerikan Kültür Koleji eğitimcileri olarak her öğrencide bireysel öğrenme farklılıkları olduğunu, her öğrencinin ayrı bir öğrenme potansiyeli ve gelişmiş bir yönünün bulunduğunu biliyoruz. Bu nedenle okulumuzda eğitim ve öğretimimizi, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak düzenledik. Okulumuzda öğrencinin aktif, öğretmenin rehber olduğu bir anlayış benimsenmiştir. Uygulamalarımızda öğrencilerimize bilgiyi hazır olarak sunup ezberletmek yerine onların buluş yoluyla öğrenmesini sağlamaktayız, bu kapsam doğrultusunda “Yaparak yaşayarak öğrenme”, “drama”, “deney-gözlem-araştırma” gibi yöntemlerle ders ortamında öğrencilerimizin aktif olması sağlanmaktadır.

TEKNOLOJİK ALT YAPI VE DERS MATERYALLERİMİZ

Derslerimizde Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan kitapların yanı sıra ders öğretmenlerimizce belirlenen yardımcı kaynaklardan da yararlanılmaktadır. Bu şekilde öğrencilerimizin farklı soru tarzlarını görmesini sağlamaktayız. Ayrıca kalıcı izli öğrenmeyi gerçekleştirmek için derslerimiz; akıllı tahta, tablet ve bilgisayarlar üzerinden işlenmektedir. Sınıflarımızda hızlı internet bağlantısı, etkileşimli akıllı tahtalar ve bilgisayarlar eğitim sistemimizle iç içedir.

ÖDEV SAATİ UYGULAMAMIZ

Ders tekrarlarının düzenli bir şekilde yapılması, öğrenilen konuların pekiştirilmesi için öğrencinin yaş ve gelişim düzeyine uygun, bizzat yapabileceği, yaparken de öğreneceği nitelikli ödevlerin verilmesi kalıcı izli öğrenmelerin gerçekleşmesi açısından eğitim ve öğretimimizin olmazsa olmaz bir parçasıdır.  Ancak son derece hassas olan bu durum, velilerimiz açısından zaman zaman sıkıntılı bir konu olabilmektedir.  Bu nedenle okulumuzda ödev saatlerimiz bulunmaktadır.  Öğrencilerimizin ödevlerini, bu zaman dilimi içerisinde sınıf öğretmeni rehberliğinde tamamlaması hedeflenir. Böylece öğrencilerimizin okul dışındaki zamanlarını kendisine ayırması ve ailesiyle vakit geçirmesi sağlanır.

 

 

 

TAMAMLAMA VE ETÜT ÇALIŞMALARIMIZ

Gerek sınıf öğretmenlerimiz gerekse branş öğretmenlerimiz tarafından her konu bitiminde  yapılan tekrarların ardından uygulanan ölçme ve değerlendirme sonucunda öğrencilerimizde konuyla ilgili bir eksiklik tespit edilmiş, konu öğrenci tarafından anlaşılmamışsa ya da öğrenci daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsa öğretmenlerimizin uygun zamanlarında, okul ders saatleri dışında ya da hafta sonu cumartesi günlerinde okulumuzda tamamlama ve etüt çalışmaları yapılmaktadır.

 

BİLİNGUAL EĞİTİM MODELİMİZLE GÜN BOYU YABANCI DİL EĞİTİMİ


“İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içerisinde öğretiyoruz.”

Sınıflarımızda gün boyu, sınıf öğretmenimizin yanında İngilizce öğretmenimiz (sınıfın eğitim koçu) bulunmakta ve sınıfın İngilizce öğretmeni, sınıf öğretmenimizin anlattıkları konularla ilgili İngilizce olarak çeşitli etkinlikler yapıp İngilizce iletişimini sürekli hale getirerek öğrencilerimize doğal yoldan İngilizce dil becerisinin kazandırılmasını sağlamaktadır. Bu sayede çocuklarımız, ebeveynlerinden biri yabancı biri Türk olan her çocuk gibi iki farklı dil konuşan öğretmeni olduğu için İngilizce eğitimini bir ders olarak değil, günlük yaşantısının bir parçası olarak benimsemektedir. Uyguladığımız “Bilingual Eğitim Modeli”miz, yabancı dil eğitiminden farklıdır; çünkü uyguladığımız eğitim modelimizle öğrencilerimize yabancı dili değil, ebeveynlerinin konuştuğu ikinci dili, doğal yolla öğretiyoruz. Ayrıca gün boyu öğrencilerimizle birlikte olan onlarla ebeveynleri gibi her türlü paylaşımlarda bulunan İngilizce öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin eğitim koçluğunu da yapmaktadırlar. Bu doğrultuda öğrencilerimizin okulda ve sosyal hayatta başarıyı yakalaması, beceri ve kabiliyetlerinin ortaya çıkması açısından eğitim koçlarımız öğrencilerimizi gün boyu incelemekte ve rehberlik servisimizle koordineli olarak çalışmaktadır.

Eğitim koçlarımız,

Ø  Sınıf ortamında öğrencilerimizi motive etmektedir.

Ø  Veli, okul ve öğrenci arasında köprü görevi kurmaktadır.

Ø  Teneffüslerde ve yemekhanede öğrencilerimizin yalnızlaşmasını önlemektedir

Ø  Öğrencilerimizin arkadaşlarıyla kaynaşmasını ve onların uyum içerisinde olmasını sağlamaktadır.

Ø  Öğrencilerimizin yeteneklerinin farkına varmasını sağlamaktadır.

 

İKİNCİ YABANCI DİL PROGRAMIMIZ

"20 kişiyi geçmeyecek sınıflarımızda gün boyu, sınıf  öğretmeniyle birlikte İngilizce öğretmenimiz de bulunacaktır."

Öğrencilerimizde, çok kültürlü bir bakış açısı oluşturarak farklı kültürlere ilgi uyandırmak, öğrencilerimizin uluslararası ilişkilerde ülkesini ve kültürünü gerektiği gibi temsil edebilmelerini sağlamak ve yabancı dilde iletişim kabiliyetini arttırmak amacıyla okulumuzda ikinci yabancı dil olarak Rusça dil eğitimi verilmektedir. 

SOSYAL KULÜPLERİMİZ

 Sosyal Etkinlik Kulüplerimizde, öğrencilerimizi eğitim öğretim yaşamı boyunca bilimsel, sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda desteklemekteyiz. Öğrencilerimizin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda seçtikleri kulüplerde; güven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, kendilerini ifade edebilecek ortamlar yaratmak, yeni ilgi alanları ve beceriler kazandırmak, grup bilinci içerisinde paylaşmayı öğretmek hedeflemektedir.
 

 

KULÜPLERİMİZ

·         GİTAR

·         SATRANÇ

·         PİYANO

·         DRAMA

·         JİMNASTİK

·         MASA TENİSİ

·         OKÇULUK

·         BADMİNTON

·         İNGİLİZCE VE TÜRKÇE TİYATRO

·         DANS

·         FOLKLOR

Öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda farklı kulüplerimiz de açılacaktır.

 

     


© Copyright 2014-2015 Evrensel Kültür Okulları
All Rights Reserved. DISCLAIMER | COPYRIGHT INFRINGEMENT