Ölçme Değerlendirme


 
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NEDİR? 
 
Bir eğitim kurumunda;
 
 *Eğitim ihtiyaçlarının saptanabilmesi,
 
 *Öğrenme eksikliklerinin saptanabilmesi, 
 
 *Öğretimin niteliğinin saptanabilmesi, için Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye ihtiyaç vardır.
 
 
“ÖLÇEMEDİĞİNİZİ İYİLEŞTİREMEZSİNİZ!”
 
 
 MİSYONUMUZ
 
Her öğrenci her türlü yeni bilgiyi, kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak öğrenebilir. Bu nedenle nitelikli bir eğitim için öğrencinin bilgi ve davranış gelişimini objektif bir şekilde değerlendirip öğrenci ve öğretmene doğru, etkili geri bildirim vermektir.
 
AMACIMIZ
 
 *Potansiyel başarıyı ortaya çıkarmak ve yükseltmek,
 
 *Eğitimin kalitesini ve dolayısıyla toplam kaliteyi yükseltmek,
 
 *Eğitimi daha bilimsel bir yapıya kavuşturmak,
 
 *Başarıyı değerlendirirken daha objektif ve genel ölçme araçları geliştirmek,
 
 *Soru bankası oluşturmak,
 
 *Öğretmenlere her türlü ölçme değerlendirme faaliyetinde destek vermek.
 
HEDEFİMİZ
 
Öğrencilere, küçük yaşlardan itibaren sınav-not kaygısına sürüklemeden, onların “öğrenmeyi öğrenme” becerilerini geliştirmek; araştırıcı, sorun çözücü ve yaratıcı niteliklerini artırmak, temel hedeftir.
 
“ÖLÇMEK BİLMEK, BİLMEK YÖNETMEKTİR.”
 
 
 
İYİ BİR DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 
*Öğrencilerin neyi bildiğini, ne anladığını ve ne yapabildiğini keşfetmeye yardımcı olur.
 
*Öğrencilerin gelişim düzeylerini gösterir.
 
*Gelecekteki öğrenme sürecini planlamaya yardımcı olur.
 
*Belli bir dönemde öğrencilerin ulaşması beklenen standartları değerlendirme imkânı verir.
 
*Öğrencilerin nasıl daha iyi öğrenebileceği ve daha iyi yapabileceğini betimlemeye yardım eder.
 
*Değerlendirme sonuçlarının paylaşılması öğretmene, öğrencinin kendisine ve velilere öğrencinin öğrenme süreci hakkında bilgi sağlar.
 
*Öğretmenlerin ve ilgili kişilerin programın uygulama, izleme ve geliştirme süreciyle ilgili kararlar almasına yardımcı olur.
 
*Öğretim programlarında kullanılan yöntemler ve yaklaşımların yeterliliğini ölçerken öğretmene yardımcı olur.
 
*Öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği alanları, zayıf yönlerini ve bilgi boşluklarını tespit etmede önemli bir rol oynar.
 
*Öğretmenin, öğrencilerin öğrenmesini geliştirecek yaklaşımlar ve öğrenme-öğretme süreçlerini tasarlamasına yardım eder.
 
Yapılan her değerlendirme yönteminde temel amaç; eğitim – öğretim devam ederken öğrencilerimizin müfredatta yer alan her konuyu tam ve doğru öğrenmeleri sağlanmaktır.
 

© Copyright 2014-2015 Evrensel Kültür Okulları
All Rights Reserved. DISCLAIMER | COPYRIGHT INFRINGEMENT