Ortaokul


 

 

MERSİN AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ

 

Amerikan Kültür Koleji ortaokul kademesi olarak öğrencilerimizi, akademik alandaki başarının yanı sıra sanatsal, sportif ve sosyal etkinliklerle öz güvenleri yüksek, bilinçli bireyler olarak yaşama hazırlıyor, öğrenmeyi öğretme sloganı ile çıktığımız bu yolda öğrencilerimize bilgiyi ezberlemek yerine ona ulaşma yolunu öğretiyoruz.

Okulumuzda 5, 6, 7 ve 8. en fazla 20 kişilik sınıflarımızda proje tabanlı eğitim, çoklu zeka, yapılandırmacı yaklaşım ve öğrenci merkezli eğitim anlayışına bağlı olarak öğrencilerimizde kalıcı izli tam öğrenmelerin gerçekleşmesi, sosyal ve psiko-motor gelişimin en iyi şekilde tamamlanması temel hedefimizdir. Bu kapsam doğrultusunda eğitimde ciddi bir adım olan akıllı tahta, akıllı defter, hızlı internet sistemi ve bilgisayarlar gibi teknolojik yapıyı eğitimimizle iç içe hale getirdik.

8. SINIFLARIMIZDA TEOG SINAVLARINA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

“Dershane ve okul eğitimini birleştirip özel ders ihtiyacına son verdik.”

Okulumuzda ölçme değerlendirme birimi, rehber öğretmenler, eğitim koçlarımız ve sınavlara hazırlık sınıflarında derslere giren öğretmenlerden oluşan “SINAV HAZIRLIK KOMİSYONU” nca sınavlara hazırlık sürecimiz planlanıp yıllık faaliyet takvimimiz oluşturulmuş, öğrencilerimize sınav hazırlık süreci içerisinde ücretsiz olarak vereceğimiz TEOG konu anlatım kitapları, soru bankaları, yaprak testler belirlenmiştir.

1 Eylül 2014 tarihi itibariyle sınav hazırlık sürecine başlayacak öğrencilerimizin başarıları “Sınav Hazırlık Komisyonu”muzca bireysel olarak irdelenmekte, öğrencilerimizin eksik olduğu konular, alanında uzman branş öğretmenleriyle yapılan bireysel çalışmalarla giderilmektedir. Öğrencilerimiz eğitim öğretim yılı içerisinde, okul müfredatının yanı sıra uzman eğitim kadromuzla TEOG sınavlarına hazırlanmakta ve cumartesi günleri de yarım gün okula gelmektedirler. Ayrıca okulumuzda iki haftada bir TEOG denemesi yapılmakta, bu deneme sınavlarıyla öğrencilerimizin farklı soru tiplerini görmesi ve sınav pratiği kazanması sağlanmaktadır. Bu şekilde öğrencilerimizin geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesi, geleceğe güvenle bakması, özgüven kazanması, kendini gerçekleştirmesi, etkili ve verimli ders çalışma disiplini kazanması amaçlanmaktadır.

GÜN BOYU YABANCI DİL EĞİTİMİ


“İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içerisinde öğretiyoruz.”

Okulumuz ortaokul kademesinde (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) sınıf öğretmenimizin yanında İngilizce öğretmenimiz (sınıfın eğitim koçu) bulunmakta ve sınıfın İngilizce öğretmeni, sınıf öğretmenimizin anlattıkları konularla ilgili İngilizce olarak çeşitli etkinlikler yapıp İngilizce iletişimini sürekli hale getirerek öğrencilerimize doğal yoldan İngilizce dil becerisinin kazandırılmasını sağlamaktadır. Bu sayede çocuklarımız, ebeveynlerinden biri yabancı biri Türk olan her çocuk gibi iki farklı dil konuşan öğretmeni olduğu için İngilizce eğitimini bir ders olarak değil, günlük yaşantısının bir parçası olarak benimsemektedir. Uyguladığımız “Bilingual Eğitim Modeli”miz, yabancı dil eğitiminden farklıdır; çünkü uyguladığımız eğitim modelimizle öğrencilerimize yabancı dili değil, ebeveynlerinin konuştuğu ikinci dili, doğal yolla öğretiyoruz. Ayrıca gün boyu öğrencilerimizle birlikte olan onlarla ebeveynleri gibi her türlü paylaşımlarda bulunan İngilizce öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin eğitim koçluğunu da yapmaktadırlar. Bu doğrultuda öğrencilerimizin okulda ve sosyal hayatta başarıyı yakalaması, beceri ve kabiliyetlerinin ortaya çıkması açısından eğitim koçlarımız öğrencilerimizi gün boyu incelemekte ve rehberlik servisimizle koordineli olarak çalışmaktadır.

Eğitim koçlarımız,

Ø  Sınıf ortamında öğrencilerimizi motive etmektedir.

Ø  Veli, okul ve öğrenci arasında köprü görevi kurmaktadır.

Ø  Teneffüslerde ve yemekhanede öğrencilerimizin yalnızlaşmasını önlemektedir

Ø  Öğrencilerimizin arkadaşlarıyla kaynaşmasını ve onların uyum içerisinde olmasını sağlamaktadır.

Ø  Öğrencilerimizin yeteneklerinin farkına varmasını sağlamaktadır

İKİNCİ YABANCI DİL PROGRAMIMIZ

Öğrencilerimizde, çok kültürlü bir bakış açısı oluşturarak farklı kültürlere ilgi uyandırmak, öğrencilerimizin uluslararası ilişkilerde ülkesini ve kültürünü gerektiği gibi temsil edebilmelerini sağlamak ve yabancı dilde iletişim kabiliyetini arttırmak amacıyla okulumuzda ikinci yabancı dil olarak Rusça dil eğitimi verilmektedir.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Ölçme ve değerlendirme birimimiz, rehber öğretmenlerimiz, eğitim koçlarımız ve “Sınav Hazırlık Komisyonu”muz; okulumuzda 5, 6, 7 ve 8. sınıflarımızda uyguladığımız farklı yayınlara ait deneme sınavları sonuçlarını bireysel olarak detaylı bir şekilde değerlendirmektedirler. Yapılan bu çalışmalara bağlı olarak tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için öğrencilerimiz gerek hafta içi gerek hafta sonu düzenlenen etüt çalışmalarına katılmaktadırlar. Ayrıca ölçme ve değerlendirme birimimizce sınav sonuçları ve öğrencilerimizin başarı durumları hakkında velilerimiz bilgilendirilip öğrencilerimizin başarılarını arttırmaya yönelik veli toplantılarımız düzenlenmektedir.     

 

 

ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİYORUZ

Mersin Amerikan Kültür Koleji eğitimcileri olarak her öğrencide bireysel öğrenme farklılıkları olduğunu, her öğrencinin ayrı bir öğrenme potansiyeli ve gelişmiş bir yönünün bulunduğunu biliyoruz. Bu nedenle okulumuzda eğitim ve öğretimimizi, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak düzenledik. Okulumuzda öğrencinin aktif, öğretmenin rehber olduğu bir anlayış benimsenmiştir. Uygulamalarımızda öğrencilerimize bilgiyi hazır olarak sunup ezberletmek yerine onların buluş yoluyla öğrenmesini sağlamaktayız, bu kapsam doğrultusunda “Yaparak yaşayarak öğrenme”, “drama”, “deney-gözlem-araştırma” gibi yöntemlerle ders ortamında öğrencilerimizin aktif olması sağlanmaktadır.

 

TEKNOLOJİK ALT YAPI VE DERS MATERYALLERİMİZ

Derslerimizde Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan kitapların yanı sıra ders öğretmenlerimizce belirlenen yardımcı kaynaklardan da yararlanılmaktadır. Bu şekilde öğrencilerimizin farklı soru tarzlarını görmesini sağlamaktayız. Ayrıca kalıcı izli öğrenmeyi gerçekleştirmek için derslerimiz; akıllı tahta, tablet ve bilgisayarlar üzerinden işlenmektedir. Sınıflarımızda hızlı internet bağlantısı, etkileşimli akıllı tahtalar ve bilgisayarlar eğitim sistemimizle iç içedir.

ÖDEV SAATİ UYGULAMAMIZ

Ders tekrarlarının düzenli bir şekilde yapılması, öğrenilen konuların pekiştirilmesi için öğrencinin yaş ve gelişim düzeyine uygun, bizzat yapabileceği, yaparken de öğreneceği nitelikli ödevlerin verilmesi kalıcı izli öğrenmelerin gerçekleşmesi açısından eğitim ve öğretimimizin olmazsa olmaz bir parçasıdır.  Ancak son derece hassas olan bu durum, velilerimiz açısından zaman zaman sıkıntılı bir konu olabilmektedir.  Bu nedenle okulumuzda ödev saatlerimiz bulunmaktadır.  Öğrencilerimizin ödevlerini, bu zaman dilimi içerisinde sınıf öğretmeni rehberliğinde tamamlaması hedeflenir. Böylece öğrencilerimizin okul dışındaki zamanlarını kendisine ayırması ve ailesiyle vakit geçirmesi sağlanır.

 

TAMAMLAMA VE ETÜT ÇALIŞMALARIMIZ

Branş öğretmenlerimiz tarafından her konu bitiminde  yapılan tekrarların ardından uygulanan ölçme ve değerlendirme sonucunda öğrencilerimizde konuyla ilgili bir eksiklik tespit edilmiş, konu öğrenci tarafından anlaşılmamışsa ya da öğrenci daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsa öğretmenlerimizin uygun zamanlarında, okul ders saatleri dışında ya da hafta sonu cumartesi günlerinde okulumuzda tamamlama ve etüt çalışmaları yapılmaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK

Sosyal iletişim becerileri gelişmiş, kendisini ve dünyayı iyi tanıyan, farklılıklar ve farkındalıklar yaratan öğrenciler yetiştirebilmek amacıyla öğrencilerimize her türlü imkânı sunuyor, her türlü sosyal faaliyetlerde onlara sorumluluklar veriyor ve öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projeleri geliştirmelerini destekliyoruz.

 

SOSYAL KULÜPLERİMİZ

 Sosyal Etkinlik Kulüplerimizde, öğrencilerimizi eğitim öğretim yaşamı boyunca bilimsel, sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda desteklemekteyiz. Öğrencilerimizin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda seçtikleri kulüplerde; güven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, kendilerini ifade edebilecek ortamlar yaratmak, yeni ilgi alanları ve beceriler kazandırmak, grup bilinci içerisinde paylaşmayı öğretmek hedeflemektedir.
KULÜPLERİMİZ

·         GİTAR

·         SATRANÇ

·         PİYANO

·         DRAMA

·         JİMNASTİK

·         MASA TENİSİ

·         OKÇULUK

·         BADMİNTON

·         İNGİLİZCE VE TÜRKÇE TİYATRO

·         DANS

·         FOLKLOR

Öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda farklı kulüplerimiz de açılacaktır.


© Copyright 2014-2015 Evrensel Kültür Okulları
All Rights Reserved. DISCLAIMER | COPYRIGHT INFRINGEMENT