REHBERLİK


Öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma ile ilgili uygulama becerilerini geliştirmelerine hizmet etmek üzere kurulmuştur. Aşağıdaki envanterleri uygulayıp sonuçları rehberlik birimimizden öğrenebilirsiniz.

 

* Mesleki Eğilim Belirleme Envanteri

* Burdon Dikkat Testi

* Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

* Çoklu Zeka Testi

* Mesleki Olgunluk Ölçeği

* Anne Baba Tutumları Ölçeği

* Benlik Tasarımı Envanteri

* Beş Faktör Kişilik Envanteri

* Offer Benlik İmgesi Ölçeği

* Rotter Kontrol Odağı Ölçeği

* Scl-90 Psikolojik Belirti Tarama Testi

* Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği

* Problem Tarama Envanteri (Ortaokul)

* Problem Tarama Envanteri (Lise)

Tüm Testlere Ulaşmak için Tıklayınız..


© Copyright 2014-2015 Evrensel Kültür Okulları
All Rights Reserved. DISCLAIMER | COPYRIGHT INFRINGEMENT