Akıllı Tahta ve Akıllı Defter


Evrensel Kültür Okulları Akıllı Defter’i görselliğiyle öğrenmenin akılda kalıcı olmasını sağlarken dersin daha verimli ve hızlı işlenmesine de katkıda bulunmaktadır. Öğrencinin defterine yazması gereken tanımlar, sorular, şekiller akıllı defterimizde hazır bulunduğu için 40 dakikalık ders saati diliminde zaman kaybı minimum seviyeye indirilir ve öğrencilerimizin ders saati içerisindeki çözebileceği soru sayısının artması hedeflenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fen Bilgisi, Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilgiler alanlarında oluşturulan bu defterlerde konuların ana iskeletleri, şekil, tablo, şema, harita gibi görsel öğeler ve örnek sorular verilmiş; ancak öğrenciyi de aktif kılabilmek amacıyla not alınması için boşluklar bırakılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematik ve geometri de, çoğunlukla izometrik ve noktalı kağıt kullanılmıştır. Çünkü müfredat içerisinde noktalı ve izometrik kağıda önem veriliyor. Bu konularda bazen şekillerin öğrenciler tarafından çizmeleri istenmekte, bazen de hazır şekiller verilmektedir.

·       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Akıllı Defter, Çözüm’ün ürettiği özgün bir ders işleme materyalidir. Renkli bir şekilde basılan bu materyalde yer alan bütün içerik aynı zamanda Akıllı Tahta’ya yansıtılmaktadır. Akıllı Defter, dersin daha hızlı ve verimli işlenmesinin yanı sıra kalıcı öğrenmeye de katkıda bulunmaktadır. Her ders ayrı ayrı fasiküllere ayrılmıştır. Böylece kullanım açısından esneklik sağlanmıştır.

 

 


© Copyright 2014-2015 Evrensel Kültür Okulları
All Rights Reserved. DISCLAIMER | COPYRIGHT INFRINGEMENT